“Sportsko-rekreativni centar “ Bar je zajednica ljudi koji dijele ljubav prema sportu. Kroz naše turnire, takmičenja i društvene događaje, stvaramo platformu za povezivanje ljudi . Stvaramo nova prijateljstva i dijelimo  pozitivnu energiju. Zajedno gradimo atmosferu podrške i inspiracije.

Društvene mreže
Image Alt

Mart 2024

U skladu sa svim predviđenim aktivnostima dogovorenim sa FSCG i FK Mornar, a koji je od interesa za sve korisnike sportskih terena, nabavljen je i novi valjak za travu na sportskim terenima. Valjak je nabavljen iz Hrvatske od firme Horti-sport iz Zagreba, radne zapremine 300 cm i ukupne težine 2050 kg. Puni se vodom  i to 1500 litara i moguće ga je puniti shodno potrebama terena u datom momentu. Ne zaustavljamo se ovdje već nastavljamo sa poboljšanjem uslova i kvaliteta usluga i u narednom periodu.

Radnici SRC – a Bar danas su započeli radove na zamjeni busena oko centra, prema istočnoj tribini i unutar peteraca. U toku sedmice biće odrađeno čepovanje i aeracija terena specijalizovanom mašinom iz FSCG. Do sada teren je đubren dva puta, u skladu sa preporukama stručnog lica iz FSCG. Prilikom postavljanja busena sipan je pijesak i namjensko azotno đubrivo i sjeme. Menadžment Sportsko – rekreativnog centra, zaposleni u našem društvu, kao i čelnici FK Mornar bili su prisutni u toku izvođenja radova. Posebnu zahvalnost za nesebičnu pomoć i znanje dugujemo dugogodišnjem