Novi sportski sadržaj na kompleksu Sportskog centra “Madžarica”

Pored niza svojih redovnih aktivnosti u proteklom periodu, Sportsko – rekreativni centar  Bar nastoji da svojim korisnicima i sportistima pruži najkvalitetnije uslove za rekreaciju i bavljenje sportom.

U cilju unapređenja sportske infrastrukture i zadovoljenja potreba svojih korisnika, kompleks Sportsko rekreativnog centra obogaćen je sa novim sadržajem.

Zahvaljujući donaciji DOO “Možura” na sportskom centru Madžarica izgrađena je teretana na otvorenom. Nove moderne i multifunkcionalne sprave za vježbanje na raspolaganju su korisnicima.

Sa ciljem da pružimo najkvalitetnije uslove svima koji žele da se bave sportom, vjerujemo u ideju da Sportsko – rekreativni centar Bar bude Srce grada – Srce igre, prepoznato kao mjesto organizovanja domaćih i međunarodnih  sportskih događaja.