Obavještenje za javnost

Nacionalni koordinacioni tim usvojio je novi set mjera u borbi protiv koronavirusa, a nakon preporuka u odjeljku sporta, sada je donio zvaničnu mjeru zabrane rada i zatvaranje svih sportskih objekata.

Obavještavamo javnost da će „Sportsko – rekreativni centar“ doo Bar djelovati u skladu sa naredbama.
Izvinjavamo se korisnicima naših sportskih objekata, bilo da su pojedinci ili sportska i druga udruženja, a imaju plaćene članarine ili potpisane ugovore o korišćenju sportskih objekata SRC – a, uz napomenu da će se neiskorišćeni termini kroz oslobađanje plaćanja članarine/vraćanje termina u istom trajanju, biti nadomiješteni nakon ukidanja donijetih naredbi.