Obavještenje

Zbog velikog interesovanja, kao i potrebe građana za rekreacijom Sportsko-rekreativni centar otvara svoja vrata za korišćenje atletske staze, uprkos tome da novi busen na glavnom gradskom stadionu još uvijek nije u potpunosti adaptiran. Travnata površina je tretirana pesticidima i to je jedna od završnih faza u njenoj adaptaciji.

Mole se svi gradjani, sportska društva i rekreativci da ne koriste prve 2 staze kao i da ne dolaze u kontakt sa novopostavljenim travnatim busenom .

Kako Sportsko –rekreativni centar prolazi kroz fazu modernizacije i unaprijeđenja svojih sadržaja i usluga molimo vas da poštujete pravila korišćenja i bezbjednosne standarde kako bi svi gradjani i posjetioci Bara imali mogucnost da ih koriste.
Nakon adaptacije svlačionica, tribina, atletske staze i busena, investicija koja slijedi je sistem kontrolisanog pristupa terenu koji ce unijeti promjene ali i maksimizirati kvalitet i standard rekreacije.

Molimo vas da ne izlazite iz termina prilagođenih vašim potrebama, tj:

Termini za rekreaciju : od 7-9 časova i 19-21časova.
Termini za sportska društva i klubove : U ugovorenim terminima sa personalom Sportsko-rekreativnog centra.