“Sportsko-rekreativni centar “ Bar je zajednica ljudi koji dijele ljubav prema sportu. Kroz naše turnire, takmičenja i društvene događaje, stvaramo platformu za povezivanje ljudi . Stvaramo nova prijateljstva i dijelimo  pozitivnu energiju. Zajedno gradimo atmosferu podrške i inspiracije.

Društvene mreže
Image Alt

Opšti uslovi učešća u darivanju

Opšti uslovi učešća u darivanju

“Dan osnivanja SD Topolica”

1. Podaci o organizatoru

Organizator darivanja pod nazivom “Dan osnivanja SD Topolica” (u daljem tekstu: darivanje) je pravni subjekt Sportsko-rekreativni centar Bar d.o.o. Bulevar revolucije bb, 85000 Bar, PIB:02041715 , PDV:80/31-00265-7 (u daljem tekstu: Organizator).

2. Korišćenje podataka

Nagradna igra nije ni na koji način povezana, pod pokroviteljstvom, uz podršku ili organizovana od strane kompanije Facebook Ireland, Ltd ili Instagram LLC. Sve informacije koje korisnik pruži prilikom učešća u darivanju, služće isključivo organizatoru za dodijelu nagrada, ali ne i kompanijama Facebook Ireland, Ltd ili Instagram LLC. Za darivanje odgovoran je isključivo Organizator. Za sva pitanja koja se odnose na nagradnu igru, korisnici se mogu obratiti na mail rekreacija@topolica.me

3. Prihvatanje pravila i uslova

Učešćem u darivanju učesnik potvrđuje da je pročitao i da prihvata navedena pravila i opšte uslove učešća u darivanju.

4. Svrha darivanja

Svrha darivanja je nagrađivanje povodom dana osnivanja SD Topolica

5. Trajanje darivanja

Darivanje traje od 19.11.2019 do 25.11.2019. do zaključno 23:59h isključivo putem društvene mreže Instagram.

6. Učešće u darivanju

Uslov za učešće u darivanju je prihvatanje pravila i opštih uslova učešća. Smatra se da je učešćem u darivanju svaki učesnik saglasan sa navedenim pravilima i odredbama.

Učesnici darivanja mogu biti fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, starije od 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina mogu učestvovati sključivo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. U slučaju da je nagradu osvojila osoba mlađa od 18 godina, nagrada se uručuje osobi starijoj od 18 godina, osobi koja je po zakonu ili prema odgovarajućim pravima u mogućnosti da zastupa maloljetnog dobitnika. U suprotnom organizator nije dužan uručiti nagradu i biva oslobođen svih obaveza prema dobitniku.

Učešće u darivanju nije dozvoljeno osobama koje su zapošljene od strane Organizatora ili su članovi uže porodice zapošljenih (bračni drug ili vanbračni drug ili partner).

7. Pravila darivanja

Učešćem u darivanju svaki učesnik može učestvovati samo jednom i objaviti jedan komentar.

8. Izbor pobijednika

Među učesnicima u darivanju sa navedenim pravilima, Organizator će u roku 1 radnog dana nakon završetka izvući 4 (četri) dobitnika.

Dobitnici će biti izabrani u prostorijama Organizatora putem comentpicker-a. Lista dobitnika će biti dostupna javnosti putem zvaničnih Instagram i Facebook stranica Sportsko-rekreativnog centra Bar.

9. Nagrade

1x Termin u dvorani “Topolica” za rekreativno odgiravanje košarkaške utakmice;

2x godišnja karta za rekreaciju na atletskoj stazi;

1x Mjesec dana stonog tenisa za dvoje (dva termina nedjeljno)

Svaki učesnik može primiti samo jednu nagradu. Nagrade se ne mogu unovčiti niti biti uručene u njegovoj protivrijednosti.

10. Obaviještavanje dobitnika i podijela nagrada

Dobitnici će biti obaviješteni o izboru u roku 1 radnog dana nakon završetka darivanja. Organizator će objaviti dobitnike na društvenoj mreži Instagram i Facebook. Dobitnici su saglasni sa objavljivanjem njihovih kontakata na društvenoj mreži Instagram i Facebook.

11. Odgovornost

Organizator nije odgovoran ako je dobitnik nedostupan. Takođe, organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve tehničke kvarove i smetnje izvan njegove kontrole (kao što su nedostupni termini ili nestanak struje). Dobitnik snosi odgovornost za svaku štetu načinjenu u toku konzumiranja nagrade .U okolnostima u kojima organizator ne može kontrolisati darivanje (viša sila), organizator može prekinuti darivanje. One će o tome obavestiti učesnike putem Instagrama, a ako je potrebno, i na druge načine (Facebook, web stranice Organizatora). U tom slučaju, neće biti odgovoran za naknadu štete.

Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na darivanje, odnosno za primjenu pravila konačna je i primjenjuje se na sve učesnike.

Organizator u posebnim uslovima, u slučaju prijevremenog prekida darivanja, zadržava pravo na dodjelu nagrada onima koji su u učestvovali do trenutka prekida.

12. Isključenje

U slučaju kršenja navedenih pravila ili vrijeđanje kroz komunikaciju, Organizator zadržava pravo diskvalifikovati prestupnika iz učešća, bez prethodne najave.

Isključuju se osobe koje za vreme učešća u darivanju koriste ilegalne načine ili na drugi način pokuša izmanipulisati dobitak. (npr. Fizička osoba s višestrukim Instagram profilima). Osobe koje učestvuju u ime trećih osoba (sa svojim znanjem ili bez njihovog znanja) može biti isključena.

U slučaju dokaza o navedenom, Organizator zadržava pravo povući nagradu ili od dobitnika zatražiti povrat već isporučene nagrade.

13. Zaštita ličnih podataka

Učesnici Organizatoru kao administratoru baze podataka, svojim učešćem daju pristanak za prikupljanje i obradu ličnih podataka za potrebe darivanja u skladu s ovim uslovoma i odredbama; informisanje pobijednika u skladu s ovim odredbama i uslovima; Objava dobitnika u skladu s ovim uslovima i odredbama.

14. Reklamacije

Sve žalbe i zahtijeve riješava organizator darivanja. U slučaju opravdanih prigovora, organizator se obavezuje da ih eliminiše u najkraćem mogućem roku i informiše učesnika. Organizatorima pravo da iz darivanja diskvalifikuje svakog učesnika koji se sumnja da deluju u suprotnosti sa ovim pravilima.