“Sportsko-rekreativni centar “ Bar je zajednica ljudi koji dijele ljubav prema sportu. Kroz naše turnire, takmičenja i društvene događaje, stvaramo platformu za povezivanje ljudi . Stvaramo nova prijateljstva i dijelimo  pozitivnu energiju. Zajedno gradimo atmosferu podrške i inspiracije.

Društvene mreže
Image Alt

Opština Bar: Raspisan konkurs za podršku sportskim organizacijama

Opština Bar: Raspisan konkurs za podršku sportskim organizacijama

Opština Bar raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija kojima Opština nije osnivač, odnosno suosnivač , kao vid tradicionalne podrške koju lokalna uprava usmjerava ka realizaciji programa rada sportskih klubova, a u cilju dodatne afirmacije sporta, njegovog razvoja i podsticaja na masovno bavljenje sportom i sportskim aktivnostima. Za ovu namjenu iz lokalnog Budžeta za 2023. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 100 hiljada eura.

Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi koji su registrovani na teritoriji opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja tog sportskog kluba, a takmiče se u sportu koji je regulisan jedinstvenim sistemom takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog saveza, kao i sportsko-rekreativna društva,sportske organizacije lica sa invaliditetom, školska i studentska sportska društva sa teritorije opštine, nakon godine dana od dana osnivanja u skladu sa Zakonom o sportu.

Kriterijumi za vrednovanje programa rada sportskih organizacija su: masovnost, tradicija postojanja kluba, organizacija državnih I međunarodnih takmičenja, bodovanje ekipnih i pojedinačnih sportova kao i bodovanje ostvarenog uspjeha reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u ekipnim i pojedinačnim sportovima.

Prijavu na Konkurs podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web sajtu Opstine www.bar.me iii na šalteru Građanskog biroa. Prijavu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Sekretarijat za sport i mlade – JAVNI KONKURS za sufinasiranje programa sportskih organizacija za 2023. godinu“, neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Bar, Bulevar Revolucije br.1. Rok za podnosenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog, a svi zainteresovani mogu dobiti dodatna pojašnjenja u Sekretarijatu za sport i mlade, kancelarija br.203, u period od 11 h do 13h kao i pozivom na broj telefona 030/301-483.

„Pored ovog vida podrške, lokalna uprava obezbjeđuje i redovno finansiranje programa rada sportskih klubova i organizacija čiji je ona osnivač, kao i održavanje brojnih sportskih manifestacija i aktivnosti zahvaljujući kojima je Bar prepoznat kao grad sporta, pa je Budžetom za 2023. godinu za sport u gradu opredijeljeno ukupno million eura što je za 36% više u odnosu na 2022.“, zaključili su iz Opštine Bar.