Radni sastanak SRC – a i Mornarice Vojske Crne Gore

Direktor SRC – a Bar Božidar Janković i njegovi saradnici danas su prisustvovali radnom sastanku u prostorijama Komande Mornarice Vojske Crne Gore. Tema sastanka je bila unapređenje saradnje, u cilju korišćenja otvorenih i zatvorenih kapaciteta Sportsko – rekreativnog centra Bar, kao i kvalitetnih stilova života koje bi promovisala Mornarica Vojske Crne Gore na teritoriji opštine Bar. U narednom periodu planirano je i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, u cilju popularizacije navedenih aktivnosti i približavanja načina rada i djelovanja Vojske Crne Gore.